Rammeoversikt barnehage

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Fellesområde barnehage 109 979 121 794 123 344 123 344 123 344
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 12 078 11 670 11 670 11 670 11 670
Hatlelia barnehage 8 912 8 294 8 294 8 294 8 294
Kvam og St. Sunniva barnehager 11 921 11 398 11 398 11 398 11 398
Hjelset barnehage 9 156 9 088 9 088 9 088 9 088
Barnas Hus 10 322 8 755 8 755 8 755 8 755
Langmyra og Banehaugen barnehager 5 593 5 622 5 622 5 622 5 622
Lillekollen barnehage 13 037 10 326 10 326 10 326 10 326
180 998 186 947 188 497 188 497 188 497