Hatlelia barnehage

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 8 526 8 912 8 294 8 294 8 294
Driftsinntekter -2 397
Driftsutgifter 10 923 8 912 8 294 8 294 8 294
Lønns- og prisvekst 138 31
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -57
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 10
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 15 8
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 123 70
Andre rammeendringer 28
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt 28
Internt på fagområde 220 -649
Funksjonshemmede barn vår 2015 217 -217
Spesialpedagogisk assistent 2015 55 -55
Funksjonshemmede barn høst 2015 181 -181
Omfordeling barnehageområdet -233 -196
Utgående 8 912 8 294 8 294 8 294 8 294