Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 12 298 12 078 11 670 11 670 11 670
Driftsinntekter -3 330
Driftsutgifter 15 628 12 078 11 670 11 670 11 670
Lønns- og prisvekst 174 19
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -91
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 13
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 15 8
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 159 89
Andre rammeendringer 39
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt 39
Internt på fagområde -433 -427
Funksjonshemmede barn vår 2015 386 -386
Spesialpedagogisk assistent 2015 197 -197
Funksjonshemmede barn høst 2015 318 -318
Omfordeling barnehageområdet -1 334 474
Utgående 12 078 11 670 11 670 11 670 11 670