Hjelset barnehage

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 8 795 9 156 9 088 9 088 9 088
Driftsinntekter -2 665
Driftsutgifter 11 460 9 156 9 088 9 088 9 088
Lønns- og prisvekst 123 11
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -65
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 8
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 17 9
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 106 59
Andre rammeendringer 30
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt 30
Internt på fagområde 208 -79
Funksjonshemmede barn vår 2015 229 -229
Spesialpedagogisk assistent 2015 126 -126
Funksjonshemmede barn høst 2015 274 -274
Omfordeling barnehageområdet -421 550
Utgående 9 156 9 088 9 088 9 088 9 088