Kvam og St. Sunniva barnehager

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 11 165 11 921 11 398 11 398 11 398
Driftsinntekter -3 660
Driftsutgifter 14 825 11 921 11 398 11 398 11 398
Lønns- og prisvekst 204 48
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -78
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 11
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 14 8
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 190 107
Andre rammeendringer 35
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt 35
Internt på fagområde 517 -571
Funksjonshemmede barn vår 2015 324 -324
Spesialpedagogisk assistent 2015 55 -55
Funksjonshemmede barn høst 2015 113 -113
Omfordeling barnehageområdet 25 -79
Utgående 11 921 11 398 11 398 11 398 11 398