Langmyra og Banehaugen barnehager

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 5 415 5 593 5 622 5 622 5 622
Driftsinntekter -1 857
Driftsutgifter 7 272 5 593 5 622 5 622 5 622
Lønns- og prisvekst 91 21
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -41
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 7
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 16 12
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 75 43
Andre rammeendringer 19
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt 19
Internt på fagområde 68 8
Funksjonshemmede barn vår 2015 103 -103
Spesialpedagogisk assistent 2015 56 -56
Funksjonshemmede barn høst 2015 126 -126
Omfordeling barnehageområdet -217 293
Utgående 5 593 5 622 5 622 5 622 5 622