Lillekollen barnehage

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 14 128 13 037 10 326 10 326 10 326
Driftsinntekter -2 837
Driftsutgifter 16 965 13 037 10 326 10 326 10 326
Lønns- og prisvekst 169 18
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -90
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 10
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 14 8
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 155 90
Andre rammeendringer 42
K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt 42
Internt på fagområde -1 302 -2 729
Funksjonshemmede barn vår 2015 156 -156
Spesialpedagogisk assistent 2015 88 -88
Funksjonshemmede barn høst 2015 261 -261
Omfordeling barnehageområdet -1 807 -2 224
Utgående 13 037 10 326 10 326 10 326 10 326