Rammeoversikt familie- og sosialtjenester

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Barneverntjenesten 28 462 32 019 32 247 32 247 32 247
Sosialtjenesten NAV Molde 28 849 31 214 31 473 31 473 31 473
Flyktningtjenesten 55 784 67 287 67 887 67 887 67 887
Ressurstjenesten 9 259 9 681 10 549 10 549 10 549
122 354 140 201 142 156 142 156 142 156