Bergmo omsorgssenter

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 72 990 73 344 65 130 65 130 65 130
Driftsinntekter -4 970
Driftsutgifter 77 960 73 344 65 130 65 130 65 130
Lønns- og prisvekst 704 530
Sammenfallende tillegg - kompensasjon 52
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -21
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 163
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 18 12
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 634 376
Andre rammeendringer -5 325
Hjemmetjeneste psykiatri til helsetjenesten -693
Tollero bofelleskap til helsetjenesten -4 251
Tollero tiltak (37476) til helsetjenesten -153
K-sak 94/14 - opphør overbelegg institusjon (avvikling Røbekk omsorgssenter) -228
Internt på fagområde -350 -3 419
Overført brukerstyrt personlig assistent til Glomstua omsorgsenter (37445) -946 -1 895
Overføring matbudsjett 32 beboere fra Glomstua omsorgssenter 596
Omfordeling ramme institusjonsdrift (Bergmo) -1 524
Utgående 73 344 65 130 65 130 65 130 65 130