Fellesområdet pleie og omsorg

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående -19 484 -19 450 -21 226 -21 126 -23 526
Driftsinntekter -31 119
Driftsutgifter 11 635 -19 450 -21 226 -21 126 -23 526
Lønns- og prisvekst -541
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -882
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 341
Andre rammeendringer -919 -5 239 100 -2 400
Fordeling bevilgning statsbudsjettet 2015 BPA til tiltakfunksjonshemmede -919
K-sak 94/14 - opphør bevilgning natt Råkhaugen omsorgssenter (avvikling Røbekk omsorgssenter) -1 590
K-sak 94/14 - opphør styrking utskrivingsklare (avvikling Røbekk omsorgssenter) -500
K-sak 94/14 - opphør overbelegg fra Kleive og Skåla omsorgssenter (avvikling Røbekk omsorgssenter) -953
K-sak 94/14 - opphør styrking Kirkebakken omsorgssenter (avvikling Røbekk omsorgssenter) -3 226
Generelt rammetrekk fellesområde pleie- og omsorg -200 200
Reduksjon i generell rammestyrking -800 800
Generelt rammetrekk institusjonsdrift Røbekk omsorgssenter -200 200
Generelt rammetrekk institusjonsdrift Råkhaugen omsorgsssenter -500 500
Generelt rammetrekk institusjonsdrift Bergmo omsorgsssenter -800 800
Generelt rammetrekk institusjonsdrift Kleive og Skåla omsorgssenter -600 600
Rammetrekk institusjonsdrift - andel av styrket innkjøpsfunksjon -288
Generell rammestyrking institusjonsdrift Kirkebakken omsorgsenteret 4 000 -4 000
Statsbudsjettet 2016 - brukerstyrt personlig assistanse (40 pst. av 1.044) 418
Økte betalingssatser pleie og omsorg -1 400
Etablering hverdagsrehabilitering finansiert av økte betalingssatser 1 400 1 000 -2 400
Internt på fagområde 953 4 004
Overbelegg - Kleive omsorgssenter 455
Overbelegg 2/3 - Skåla omsorgssenter 498
Omfordeling ramme institusjonsdrift (fellesområdet) 4 004
K-sak 113/15
K-sak 113/15 - styrking hjemmesykepleie 2 000
K-sak 113/15 - styrking hjemmesykepleie inndekkes fra budsjett utskrivningsklare pasienter -2 000
Utgående -19 450 -21 226 -21 126 -23 526 -23 526