Kleive- og Skåla omsorgssenter

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 38 095 38 027 59 841 59 441 59 441
Driftsinntekter -2 031
Driftsutgifter 40 126 38 027 59 841 59 441 59 441
Lønns- og prisvekst 387 399
Sammenfallende tillegg - kompensasjon 18
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -19
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 82
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 4 4
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 365 332
Andre rammeendringer -1 068 -400
Hjemmetjeneste psykiatri til helsetjenesten -1 166
Psykiatrisk dagtilbud til helsetjenesten -52
K-sak 94/14 -opphør overbelegg Skåla omsorgssenter (avvikling Røbekk omsorgssenter) -250
Styrking hjemmetjenesten Skåla 400 -400
Internt på fagområde -455 22 483
Fotterapaut til Råkhaugen omsorgssenter -9
Overbelegg - til fellesområdet -455
Sammenslåing av Skåla omsorgssenter og Kleive omsorgssenter 23 059
Omfordeling ramme institusjonsdrift (Kleive og Skåla) -567
Utgående 38 027 59 841 59 441 59 441 59 441