Råkhaugen omsorgssenter

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 43 524 43 981 44 769 44 769 44 769
Driftsinntekter -2 206
Driftsutgifter 45 730 43 981 44 769 44 769 44 769
Lønns- og prisvekst 433 256
Sammenfallende tillegg - kompensasjon 12
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -18
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 25
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 421 249
Internt på fagområde 24 532
Fotterapaut fra Skåla omsorgssenter 24 9
Omfordeling ramme institusjonsdrift (Råkhaugen) 523
Utgående 43 981 44 769 44 769 44 769 44 769