Investeringer i Molde Vann og Avløp KF

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Investeringer
Avløp 4008 23 400 14 000 13 000 12 500
Vannforsyning 4007 26 800 12 000 11 000 10 000
Sum investeringer 50 200 26 000 24 000 22 500
Finansiering
Bruk av lån -50 200 -26 000 -24 000 -22 500
Sum finansiering -50 200 -26 000 -24 000 -22 500
Balansering 0 0 0 0