Investeringer i kirkelig fellesråd

Totale investeringer i kirkelig fellesråd og finansiering av disse i morselskap

Hele 1.000
Totale investeringer i kirkelig fellesråd og finansiering av disse i morselskap
2016 2017 2018 2019
Totale investeringer 8 200 11 200 200 1 300
Finansiering
Bruk av lån (finansiering i morselskap) 6 560 9 160 160 1 040
Momskompensasjon 1 640 2 040 40 260
Sum finansiering 8 200 11 200 200 1 300
Balansering 0 0 0 0
Hele 1.000

Investeringer i kirkelig fellesråd

Investeringer i kirkelig fellesråd
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Investeringer
Diverse prosjekt kirkelig fellesråd 5009 200 200 200 200
Gravplasser - mur og gjerder NY 800 800
Kirkegårdsutvidelser 5609 7 000 24 700 8 000 10 000
Riving gammelt menighetshus Røbekk NY 300 300
Veg og parkeringsplass nytt menighetshus Røbekk NY 3 000 1 000 1 000
Sum investeringer 8 200 11 200 200 1 300