Investeringer i Moldebadet KF

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Investeringer
Sluttføring bygg og tekniske anlegg - møterom 5515 1 625 1 775 150
Sum investeringer 150
Finansiering
Bruk av lån -120
Momskompensasjon -30
Sum finansiering -150
Balansering 0