Bekkevoll ungdomsskole

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 32 256 31 509 30 155 30 155 30 155
Driftsinntekter -4 182
Driftsutgifter 36 438 31 509 30 155 30 155 30 155
Lønns- og prisvekst 344 173
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -48
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 25
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 18 10
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 326 186
Internt på fagområde -1 091 -1 527
Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 -1 091 -1 527
Utgående 31 509 30 155 30 155 30 155 30 155