Bergmo ungdomsskole

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 23 119 22 874 22 316 22 316 22 316
Driftsinntekter -1 927
Driftsutgifter 25 046 22 874 22 316 22 316 22 316
Lønns- og prisvekst 250 135
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -32
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 21
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 35 21
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 215 125
Internt på fagområde -495 -693
Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 -495 -693
Utgående 22 874 22 316 22 316 22 316 22 316