Kviltorp skole

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 30 688 31 736 31 760 31 760 31 760
Driftsinntekter -1 222
Driftsutgifter 31 910 31 736 31 760 31 760 31 760
Lønns- og prisvekst 365 218
Lokale forhandliger kap. 4 - 2014 26
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 339 192
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -2
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 28
Internt på fagområde 683 -194
Kompensasjon økt barnetall SFO 400 -400
Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 149 183
Ekstratildeling SFO skoleåret 2015/2016 65 92
Ekstrautfordringer høst 2015 69 -69
Utgående 31 736 31 760 31 760 31 760 31 760