Nordbyen skole

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 20 384 20 824 21 237 21 237 21 237
Driftsinntekter -395
Driftsutgifter 20 779 20 824 21 237 21 237 21 237
Lønns- og prisvekst 191 131
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -1
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 21
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 1 1
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 190 110
Internt på fagområde 249 282
Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 192 269
Ekstratildeling SFO skoleåret 2015/2016 29 41
Ekstrautfordringer høst 2015 28 -28
Utgående 20 824 21 237 21 237 21 237 21 237