Sellanrå skole

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 24 336 24 610 24 742 24 742 24 742
Driftsinntekter -3 416
Driftsutgifter 27 752 24 610 24 742 24 742 24 742
Lønns- og prisvekst 253 102
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -65
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 23
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 12 7
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 241 137
Internt på fagområde 21 30
Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 -3 -4
Ekstratildeling SFO skoleåret 2015/2016 24 34
Utgående 24 610 24 742 24 742 24 742 24 742