Bolsøya skole

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 6 638 6 601 6 405 6 405 6 405
Driftsinntekter -280
Driftsutgifter 6 918 6 601 6 405 6 405 6 405
Lønns- og prisvekst 82 59
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -2
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 14
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 26 15
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 56 32
Internt på fagområde -119 -255
Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 -156 -218
Ekstrautfordringer høst 2015 37 -37
Utgående 6 601 6 405 6 405 6 405 6 405