Kvam skole

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 14 130 14 757 15 171 15 171 15 171
Driftsinntekter -544
Driftsutgifter 14 674 14 757 15 171 15 171 15 171
Lønns- og prisvekst 134 91
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -1
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 17
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 15 9
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 119 66
Internt på fagområde 493 323
Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 311 435
Ekstratildeling SFO skoleåret 2015/2016 29 41
Ekstraressurser vår 2015 45 -45
Ekstrautfordringer høst 2015 108 -108
Utgående 14 757 15 171 15 171 15 171 15 171