Langmyra skole

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 30 694 31 205 31 567 31 567 31 567
Driftsinntekter -2 471
Driftsutgifter 33 165 31 205 31 567 31 567 31 567
Lønns- og prisvekst 403 212
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -43
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 24
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 15 9
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 388 222
Internt på fagområde 108 150
Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 44 62
Ekstratildeling SFO skoleåret 2015/2016 64 88
Utgående 31 205 31 567 31 567 31 567 31 567