Rammeoversikt skole

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2018

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2018
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2018
Fellesområde skole 7 593 8 787 8 549 8 549 8 549
Kvam skole 14 757 15 171 15 171 15 171 15 171
Sellanrå skole 24 610 24 742 24 742 24 742 24 742
Langmyra skole 31 205 31 567 31 567 31 567 31 567
Nordbyen skole 20 824 21 237 21 237 21 237 21 237
Kviltorp skole 31 736 31 760 31 760 31 760 31 760
Kleive oppvekstsenter 10 468 10 817 10 817 10 817 10 817
Bolsøya skole 6 601 6 405 6 405 6 405 6 405
Vågsetra barne- og ungdomsskole 19 325 20 162 20 162 20 162 20 162
Sekken oppvekstsenter 4 822 4 821 4 821 4 821 4 821
Bekkevoll ungdomsskole 31 509 30 155 30 155 30 155 30 155
Bergmo ungdomsskole 22 874 22 316 22 316 22 316 22 316
Skjevik barne- og ungdomsskole 18 529 18 145 18 145 18 145 18 145
Sum skolene inkludert fellesområdet 244 853 246 086 245 848 245 848 245 848
Molde voksenopplæringssenter 8 561 8 544 8 544 9 244 8 544
253 414 254 630 254 392 255 092 254 392