Skjevik barne- og ungdomsskole

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 18 714 18 529 18 145 18 145 18 145
Driftsinntekter -500
Driftsutgifter 19 214 18 529 18 145 18 145 18 145
Lønns- og prisvekst 172 116
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 17
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 16 10
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 156 89
Internt på fagområde -357 -500
Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 -396 -554
Ekstratildeling SFO skoleåret 2015/2016 39 54
Utgående 18 529 18 145 18 145 18 145 18 145