Vågsetra barne- og ungdomsskole

Hele 1.000

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 18 600 19 325 20 162 20 162 20 162
Driftsinntekter -369
Driftsutgifter 18 969 19 325 20 162 20 162 20 162
Lønns- og prisvekst 230 144
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 15
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 40 23
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 190 106
Internt på fagområde 495 693
Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 495 693
Utgående 19 325 20 162 20 162 20 162 20 162