Barnas Hus

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 8 755 9 979 8 470 8 470 8 470
Driftsinntekter -2 695
Driftsutgifter 11 450 9 979 8 470 8 470 8 470
Lønns- og prisvekst 174 60
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 160 93
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 14 8
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 6
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -47
Internt på fagområdet 1 050 -1 569
Omfordeling barnehage 2017 -519
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 457 -457
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 171 -171
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 131 -131
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 291 -291
Ny driftsramme 9 979 8 470 8 470 8 470 8 470
Vis undermeny