Hatlelia barnehage

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 8 294 8 740 8 632 8 632 8 632
Driftsinntekter -2 535
Driftsutgifter 10 829 8 740 8 632 8 632 8 632
Lønns- og prisvekst 168 59
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 158 93
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 10 7
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 6
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -47
Internt på fagområdet 278 -167
Omfordeling barnehage 2017 111
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 109 -109
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 169 -169
Ny driftsramme 8 740 8 632 8 632 8 632 8 632
Vis undermeny