Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 11 670 12 800 13 067 13 067 13 067
Driftsinntekter -4 484
Driftsutgifter 16 154 12 800 13 067 13 067 13 067
Lønns- og prisvekst 289 100
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 275 163
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 14 8
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 8
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -79
Internt på fagområdet 841 167
Omfordeling barnehage 2017 1 008
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 193 -193
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 360 -360
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 204 -204
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 84 -84
Ny driftsramme 12 800 13 067 13 067 13 067 13 067
Vis undermeny