Hjelset barnehage

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 9 088 9 727 9 699 9 699 9 699
Driftsinntekter -3 082
Driftsutgifter 12 170 9 727 9 699 9 699 9 699
Lønns- og prisvekst 165 48
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 151 88
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 14 8
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 6
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -54
Internt på fagområdet 474 -76
Omfordeling barnehage 2017 398
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 153 -153
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 280 -280
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 41 -41
Ny driftsramme 9 727 9 699 9 699 9 699 9 699
Vis undermeny