Kvam og St. Sunniva barnehager

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 11 398 12 166 11 453 11 453 11 453
Driftsinntekter -3 977
Driftsutgifter 15 375 12 166 11 453 11 453 11 453
Lønns- og prisvekst 210 62
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 196 112
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 14 8
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 13
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -71
Andre rammeendringer -207
Avvikle åpen barnehage -207
Internt på fagområdet 558 -568
Omfordeling barnehage 2017 -10
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 101 -101
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 190 -190
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 189 -189
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 78 -78
Ny driftsramme 12 166 11 453 11 453 11 453 11 453
Vis undermeny