Langmyra og Banehaugen barnehager

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 5 622 6 080 6 483 6 483 6 483
Driftsinntekter -1 937
Driftsutgifter 7 559 6 080 6 483 6 483 6 483
Lønns- og prisvekst 102 27
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 88 50
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 14 6
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 7
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -36
Internt på fagområdet 356 376
Omfordeling barnehage 2017 732
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 55 -55
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 147 -147
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 115 -115
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 39 -39
Ny driftsramme 6 080 6 483 6 483 6 483 6 483
Vis undermeny