Lillekollen barnehage

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 10 326 11 448 11 561 11 561 11 561
Driftsinntekter -4 048
Driftsutgifter 14 374 11 448 11 561 11 561 11 561
Lønns- og prisvekst 293 113
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 276 160
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 17 10
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 8
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -65
Internt på fagområdet 829 0
Omfordeling barnehage 2017 829
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 208 -208
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 294 -294
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 174 -174
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 153 -153
Ny driftsramme 11 448 11 561 11 561 11 561 11 561
Vis undermeny