Kirkebakken omsorgssenter

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 51 101 51 795 42 976 42 976 42 976
Driftsinntekter -1 290
Driftsutgifter 52 391 51 795 42 976 42 976 42 976
Lønns- og prisvekst 694 461
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 679 420
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 15 8
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 34
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -1
Internt på fagområdet -9 280
Omfordeling ramme institusjonsdrift 2017 -9 280
Ny driftsramme 51 795 42 976 42 976 42 976 42 976
Vis undermeny