Investeringer i Molde Vann og Avløp KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Investeringer
Avløp 4008 19 230 20 000 19 500 18 500
Vannforsyning 4007 26 130 20 000 19 500 19 000
Sum investeringer 45 360 40 000 39 000 37 500
Finansiering
Bruk av lån 45 360 40 000 39 000 37 500
Sum finansiering 45 360 40 000 39 000 37 500
Balansering 0 0 0 0
Vis undermeny