Investeringer i kirkelig fellesråd

Totale investeringer i kirkelig fellesråd og finansiering av disse i morselskap

Hele 1 000
Totale investeringer i kirkelig fellesråd og finansiering av disse i morselskap
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Investeringer
Gravplasser – mur og gjerder NY 640 640
Kirkegårdsutvidelser 5609 14 400 18 700 8 000 4 000
Veg og parkeringsplass nytt menighetshus Røbekk 5022 1 000 1 000
Totale investeringer 9 000 4 000 640
Finansiering
Bruk av lån (finansiering i morselskapet) 9 000 4 000 640
Tilskudd investering
Momskompensasjon
Sum finansiering 9 000 4 000 640
Balansering 0 0 0 0
Vis undermeny