Investeringer i Moldebadet KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Investeringer
Oppgradering server 5525 330 330
Sum investeringer 330
Finansiering
Bruk av lån 264
Momskompensasjon 66
Sum finansiering 330
Balansering 0
Vis undermeny