Bekkevoll ungdomsskole

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 30 155 30 925 31 511 31 511 31 511
Driftsinntekter -4 981
Driftsutgifter 35 136 30 925 31 511 31 511 31 511
Lønns- og prisvekst 523 240
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 505 292
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 18 10
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 16
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -78
Internt på fagområdet 247 346
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 247 346
Ny driftsramme 30 925 31 511 31 511 31 511 31 511
Vis undermeny