Bergmo ungdomsskole

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 22 316 22 603 21 524 21 524 21 524
Driftsinntekter -2 309
Driftsutgifter 24 625 22 603 21 524 21 524 21 524
Lønns- og prisvekst 326 175
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 312 183
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 14 8
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 13
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -29
Internt på fagområdet -39 -1 254
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 -539 -754
Omfordeling skole – økt ramme høst 2016 –ekstra utfordringer 500 -500
Ny driftsramme 22 603 21 524 21 524 21 524 21 524
Vis undermeny