Bolsøya skole

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 6 405 6 623 6 592 6 592 6 592
Driftsinntekter -95
Driftsutgifter 6 500 6 623 6 592 6 592 6 592
Lønns- og prisvekst 85 52
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 78 43
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 7 3
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 6
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter 0
Internt på fagområdet 133 -83
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 21 29
Omfordeling skole – økt ramme høst 2016 – 40 pst. lærerstilling ekstra utfordringer 112 -112
Ny driftsramme 6 623 6 592 6 592 6 592 6 592
Vis undermeny