Kleive oppvekstsenter

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 10 817 10 837 10 536 10 536 10 536
Driftsinntekter -1 704
Driftsutgifter 12 521 10 837 10 536 10 536 10 536
Lønns- og prisvekst 206 103
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 196 115
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 10 4
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 8
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -24
Andre rammeendringer 60 -60
Barnehage – spesialpedagogisk hjelp vår 2016 10 -10
Barnehage – funksjonshemmede barn vår 2016 7 -7
Barnehage – tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 16 -16
Barnehage – tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 27 -27
Internt på fagområdet -246 -344
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 -246 -344
Ny driftsramme 10 837 10 536 10 536 10 536 10 536
Vis undermeny