Kvam skole

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 15 171 15 212 14 907 14 876 14 876
Driftsinntekter -772
Driftsutgifter 15 943 15 212 14 907 14 876 14 876
Lønns- og prisvekst 224 134
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 212 125
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 12 8
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 14
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -13
Internt på fagområdet -183 -439 -31
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 -272 -381
Omfordeling skole – ekstraressurser høst 2016 67 -67
Omfordeling skole – økt ramme skoleåret 2016/2017 pedagog – minoritetsspråklige elever 22 9 -31
Ny driftsramme 15 212 14 907 14 876 14 876 14 876
Vis undermeny