Kviltorp skole

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 31 760 32 713 33 407 33 407 33 407
Driftsinntekter -1 793
Driftsutgifter 33 553 32 713 33 407 33 407 33 407
Lønns- og prisvekst 490 285
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 484 282
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 6 3
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 20
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -20
Internt på fagområdet 463 409
Tildeling ekstra ressurser SFO 2016/2017 fra fellesområdet 69 97
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 294 412
Omfordeling skole – økt ramme høst 2016 assistent 100 -100
Ny driftsramme 32 713 33 407 33 407 33 407 33 407
Vis undermeny