Langmyra skole

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 31 567 32 619 33 386 33 386 33 386
Driftsinntekter -3 498
Driftsutgifter 35 065 32 619 33 386 33 386 33 386
Lønns- og prisvekst 552 282
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 538 314
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 14 9
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 18
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -59
Internt på fagområdet 500 485
Tildeling ekstra ressurser SFO 2016/2017 fra fellesområdet 29 41
Tildeling ekstra ressurser høst 2016 fra fellesområdet 90 -90
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 381 534
Ny driftsramme 32 619 33 386 33 386 33 386 33 386
Vis undermeny