Nordbyen skole

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 21 237 21 475 20 995 20 995 20 995
Driftsinntekter -1 135
Driftsutgifter 22 372 21 475 20 995 20 995 20 995
Lønns- og prisvekst 300 184
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 288 168
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 12 8
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 12
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -4
Internt på fagområdet -62 -664
Ekstraressurser assistent vår 2016 – fra fellesområde skole 56 -56
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 -279 -447
Omfordeling skole – økt ramme høst 2016 assistent 161 -161
Ny driftsramme 21 475 20 995 20 995 20 995 20 995
Vis undermeny