Sekken oppvekstsenter

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 4 821 4 858 4 860 4 860 4 860
Driftsinntekter -174
Driftsutgifter 4 995 4 858 4 860 4 860 4 860
Lønns- og prisvekst 65 41
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 46 27
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 19 12
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 5
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -3
Internt på fagområdet -28 -39
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 -28 -39
Ny driftsramme 4 858 4 860 4 860 4 860 4 860
Vis undermeny