Sellanrå skole

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 24 742 25 410 25 976 25 976 25 976
Driftsinntekter -3 416
Driftsutgifter 28 158 25 410 25 976 25 976 25 976
Lønns- og prisvekst 405 198
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 391 226
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 14 9
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 16
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -53
Internt på fagområdet 263 368
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 263 368
Ny driftsramme 25 410 25 976 25 976 25 976 25 976
Vis undermeny