Skjevik barne- og ungdomsskole

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 18 145 18 522 18 801 18 801 18 801
Driftsinntekter -500
Driftsutgifter 18 645 18 522 18 801 18 801 18 801
Lønns- og prisvekst 323 203
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 309 181
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 14 8
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 16
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -2
Internt på fagområdet 54 76
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 54 76
Ny driftsramme 18 522 18 801 18 801 18 801 18 801
Vis undermeny