Vågsetra barne- og ungdomsskole

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 20 162 20 861 21 627 21 627 21 627
Driftsinntekter -193
Driftsutgifter 20 355 20 861 21 627 21 627 21 627
Lønns- og prisvekst 270 166
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 264 154
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 6 3
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 12
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -3
Internt på fagområdet 429 600
Tildeling ekstra ressurser SFO 2016/2017 fra fellesområdet 45 63
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 384 537
Ny driftsramme 20 861 21 627 21 627 21 627 21 627
Vis undermeny