Rammeoversikt stabsavdelinger

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Rådmannen 6 432 9 754 10 554 10 554 10 554
Plan- og utviklingsavdelingen 20 285 27 036 26 982 26 878 26 774
Driftsavdelingen 7 974 8 635 8 635 8 935 8 815
Personal- og organisasjonsavdelingen 52 781 57 823 57 773 58 623 57 773
Økonomiavdelingen 16 929 17 925 17 925 17 925 17 925
104 401 121 173 121 869 122 915 121 841
Vis undermeny